HISTORIA KLUBU

POCZĄTEK  

Klub Chatkowy „Adamy” powstał 24 września 2009 roku jako Klub na prawach Koła PTTK w Oddziale Uczelnianym PTTK w Gliwicach w celu prowadzenia Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod Solniskiem” (zwanego powszechnie Chatką na Adamach), będącego przedmiotem umowy użyczenia zawartej w 2001 roku pomiędzy Politechniką Śląską, a OU PTTK. Założycielami była grupa osób, wywodząca się zarówno ze Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie”, pod którego patronatem Chatka działała w latach 2001-2011, jak i z innych środowisk, działających na rzecz Chatki.

IDEA

Celem nadrzędnym powstania Klubu było stworzenie grupy osób, które świadomie i dobrowolnie podejmują się obowiązków związanych z obsługą Chatki i te obowiązki rzetelnie realizują, doskonaląc swe kompetencje na wspólnych szkoleniach, wymieniając doświadczenia, tworząc zgraną ekipę, zapewniającą sprawne zarządzanie obiektem.

ZARZĄD

Pierwszy Zarząd, zwany wtedy Radą Chatki Klubu Chatkowego ukonstytuował się w składzie następującym:
Przewodniczący: Radosław Truś
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Mikulak-Szczodra
Sekretarz: Joanna Przesławska
Skarbnik: Maciej Siudut
Członkowie: Marcin Janik, Marcin Derejczyk, Sylwester Mateja

14 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Chatkowego „Adamy” zmieniono Regulamin Klubu, wprowadzając m.in. inne nazewnictwo władz Klubu i skracając kadencję władz z 4 do 2 lat.

Wybrano też nowe władze na nową dwuletnią kadencję:

Prezes: Radosław Truś
Wiceprezes: Agnieszka Mikulak-Szczodra
Sekretarz: Renata Kecmaniuk
Skarbnik: Jan Pizoń
Członkowie: Joanna Przesławska, Krzysztof Herman, Michał Besler

 Na Walnym Zebraniu 13 grudnia 2012 roku został powołany nowy Zarząd Klubu:
- Jan Pizoń - prezes
- Michał Besler - sekretarz
- Maciej Siudut - skarbnik
- Krzysztof Herman - członek ds promocji
- Adam Brzezicki
- Adam Mazgaj
- Ireneusz Sinkiewicz
 

W dniu 25 lutego 2014 roku na Walnym Zebraniu Klubu powołany nowy Zarząd:
Prezes: Krzysztof Herman
Sekretarz: Aleksandra Matuszczak
Skarbnik: Radosław Truś

W dniu 24 lutego 2015 roku na Walnym Zebraniu Klubu został powołany Zarząd w składzie:

Prezes: Karolina Szołtys

Sekretarz: Sandra Dyks

Skarbnik: Radosław Truś

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

W samej działalności Klubu Chatkowego wypracowano zasadę spotykania się zarówno w Chatce jak i na Śląsku. Takich spotkań odbyło się w 2010 roku trzynaście, w 2011 – czternaście. Część z nich podczas weekendów remontowych w Chatce. Oprócz zwykłych spraw członkowskich dyskutowano na tematy chatkowe, prowadzono szkolenia (dotyczące prowadzenia i obsługi chatki, BHP i p-poż.), konsultowano instrukcje. Rada Chatki informowała o swej działalności na bieżąco, przedstawiając swoje uchwały i zarządzenia. Rozdzielano niektóre zadania dotyczące samej Chatki. Sprawy członkowskie polegały oprócz załatwiania należnych działań z zakresu samego PTTK na zbieraniu składek klubowych, które w całości postanowiono przeznaczyć na zakup koszulek klubowych. Objęto członków Klubu ubezpieczeniem OC na czas obsługiwania Chatki, podpisując umowy wolontariacie. 

KULTURA

 

Oprócz działań podstawowych na spotkaniach klubowych prowadzono działania kulturalne – pokazy slajdów podróżniczych (Korea Południowa, Litwa i Łotwa, Nowa Zelandia, Morawy, Włochy, Słowenia, Kolumbia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Czarnogóra, Irlandia), pokazy filmów, spotkania muzyczne i artystyczne, a ostatnio zwiedzanie „Browarium” w Tychach „po noszymu”.

free joomla templatesjoomla templates
2020  Klub Chatkowy "Adamy"   globbers joomla template